Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
122 projecten
sorteer op:  

Workshop Stadsdeel voor dummies

Met welke juridische haken en ogen moet ik rekening houden als ik een evenement wil organiseren? Of een moestuin in de groenstrook voor mijn huis wil beginnen met mijn buren uit de straat? Is er een vergunning nodig, heb ik instemming nodig van het stadsdeelbestuur en zijn er wellicht subsidiemogelijkheden om ons plan financieel te ondersteunen? Kan ik een medewerker van het stadsdeel hierover 'zomaar' opbellen of moet ik mijn plannen op een andere manier kenbaar maken?

Ambtenaren (bestuurders) en bewoners wisselen kennis en ervaringen uit en stellen elkaar vragen over deze en andere zaken in de wor...

1 reactie

Kerstmarkt

Op eens zijn ze ook in Nederland; de kerstmarkten. Maar in Amsterdam is het nog niet zo populair. Mi...

Bloemenbootjes

De brak liggende kavels op IJburg zijn een kans om tijdelijk dromen te realiseren. Daaom ben ik bezi...

1 reactie

wandelen begint bij de voordeur

In juli, september en november zijn verschillende groepen op het Haveneiland op pad geweet met hun eigen ideale ommetje. Voor het ene team is IJburg de ideale wandelomgeving, een ander team vond IJburg een fietseiland, om twee uitersten te noemen. Op dit moment werk ik aan de verslaglegging (met 's zomers filmpje).

IJSKOUD op IJburg

IJSKOUD op IJburg
Op zaterdag 21.01.2012 vindt het 1e IJSKOUD-feest plaats. IJSKOUD is het coolste feest op IJburg voor jongeren van 12 t/m 15 jaar in dé hotspot van IJburg: Blijburg. Het feest duurt van 20.00- 24.00 uur en DJ Chip Karten gaat draaien. Het IJSKOUD- feest is bedacht in co-creatie met tien IJburgse jongeren. Zij nemen op maandag 9 januari a.s. om 16.00 uur de 1e kaartjes in ontvangst bij Movie Max op de IJburglaan 842. Vanaf dat moment start de kaartverkoop. Wees er snel bij, want het aantal kaartjes is beperkt!

IJSKOUD: de gegevens
Datum feest - Zaterdag 21.01.12
Locatie - Blijbur...

Heb je ook een bijdrage voor het Vrijwilligersfeest 2012?

Dit jaar kunnen ondernemers uit Oost voor het eerst iets toevoegen aan het feest dat het stadsdeel voor vrijwilligers organiseert op 14 juni 2012.

Ondernemers kunnen op die manier laagdrempelig 'proeven' aan de mogelijkheden van maatschappleijk betrokken ondernemen. zij kunnen geheel vanuit eigen perspectiuef en mogelijkheden iets geven of doen voor de vrijwilligers uit Oost.

Een aantal voorbeelden:

Tassenwinkel 'T Buideltje geeft een Trolleyset weg als cadeau voor de loterij voor vrijwilligers, Bakkerij Balvert levert 150 stokbroden voor het diner met hapjes en Lowie Kopie geeft meer dan de h...

Ring-Ring®

Ring-Ring® is een burgerinitiatief en start als pilot op IJburg samen met Stadsdeel-Oost en lokale on...

3 reacties

3 updates

De IJburgse Muur- 10 jaar IJburg op Spektakel!

In het kader van 10 jaar IJburg vinden tijdens Spektakel op IJburg verschillende activiteiten plaats.
Een van deze activiteiten is De IJburgse Muur.

De hekken die om het  Spektakel op IJburg staan zullen dit
jaar in het teken van 10 jaar IJburg op een wel heel bijzondere manier gebruikt worden.
Onder begeleiding van verschillende vrijwilligers zullen de bezoekers gevraagd worden hun ideeën, wensen en ervaringen met IJburg te verwoorden op een kaartje en deze op het hekwerk te hangen.
Zowel bewoners van IJburg als de nieuwe bezoekers van het eiland worden uitgedaagd om na te denken over wat ze zo mo...

Verhalen over IJburg- 10 jaar IJburg op Spektakel!

Bekende en minder bekende IJburgers vertellen hun verhaal over 10 jaar IJburg op het Spektakel op IJburg. Op 9 september is het weer zover: dan organiseert Theatraal IJburg voor alweer de 8e keer het Spektakel op IJburg. In het kader van 10 jaar IJburg vinden verschillende activiteiten plaats tijdens het festival.

Een van deze activiteiten is 'Verhalen over IJburg'

In een verhalentent zullen verschillende IJburgers hun verhaal over 10 jaar IJburg vertellen. Op deze manier kunnen de bezoekers van het Spektakel door de ogen van de verhalenvertellers kennis maken mer IJburg. Prominente en minder p...

10 Jaar Leven op IJburg

21 november 2012 is het 10 jaar geleden dat de eerste sleutel is overhandigd aan de eerste IJburger. Tien jaar leven op IJburg is best bijzonder en dus iets om te vieren. Vanuit het stadsdeel willen we daar iets mee doen, maar er zijn vast meer spelers op IJburg met eigen plannen. Ons idee is om de verschillende initiatieven aan elkaar te rijgen, zodat er een programma ontstaat waarmee IJburgers en andere betrokkenen bij IJburg het bestaan van 10 jaar leven op IJburg kunnen vieren.

2 reacties

1 update

MOZAIKE KUNSTWERK VOOR 10 JAAR IJBURG

Atelier CreArt zou heel graag met de betrokken bewoners en ondernemers een mooie mozaike kunstwerk maken voor het bestaan van 10 jaar ijburg.

yasmin en ik hebben door heel amsterdam diverse mozaiek projecten gedaan waaronder de

SOCIAL SOFA .....dit is een betonnen bank die helemaal beplakt is met mozaike steentjes.

kijk maar even op www.marjani-creatief.nl  dan zie je banken die wij hebben gemaakt.

dit zou zo mooi zijn op ijburg om hier ook zo een bank te hebben , wellicht aan het water.

wie vind dit een leuk idee ?????

4 reacties

De IJmarkt nu elke week

Elke zaterdag markt. Op de 22e september met bonbons, kip en woonaccesoires. En weer heel veel ander...

3e Avondvierdaagse IJburg

Van 3 t/m 6 juni 2013 vindt de 3e Avondvierdaagse IJburg plaats. Zie hier voor allerlei FAQ: http://www.ijbrug.nl/ijburg/tiki-read_article.php?articleId=2477

De Commissie Avondvierdaagse IJburg had in juli 2012 met de politie de Avondvierdaagse IJburg van juni 2012 geëvalueerd. Zowel de politie als een aantal verkeersvrijwilligers heeft bij deze Avondvierdaagse helaas verschillende problemen ondervonden bij het in goede banen leiden van het verkeer en de wandelaars. Het was duidelijk dat het voor ouders en begeleiders ingewikkeld was om rond de 1500 kinderen in toom te houden, waardoor er soms ...

Wielrenners gezocht voor Marmotte 42! JOIN US

Ik ben op zoek naar 42 wielrenners die op 6 juli de ultieme uitdaging willen aangaan om met 42 wielrenners de Marmotte te fietsen. De Marmotte is een van de zwaarste fietsklassiekers in Frankrijk.

Dit jaar heeft de stichting Move-4-Kids het project opgezet om met 42 mensen de Marathon van NYC (42km) te lopen en aan alle lopers gevraagd 1000 euro sponsorgeld in te zamelen voor twee weeshuizen. Zie ook voor alle informatie over het project en de achtergrond op www.nyc42.nl

Op 6 juli wil Move-4-Kids met 42 mensen de Marmotte fietsen. Voor meer informatie zie bijgesloten document. Het is niet verp...

Collecte tbv Sinterklaasintocht 2012

Tussen maandag 15 oktober en zaterdag 20 oktober gaan we op IJburg collecteren. We willen zoveel mogelijk blokken langs en bij scholen en in het winkelcentrum geld op halen.

Sinterklaasintocht 2012

Dit jaar komt Sinterklaas op IJburg aan op zaterdag 24 november. We hebben weer veel vrijwilligers nodig om te zorgen dat alles goed verloopt. Help je mee? Bekijk het werk-overzicht

Vragenlijst voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in Oost en verzetten bergen werk. Het stadsdeel vindt het belangrijk dat zij goede ondersteuning krijgen om hun werk goed te kunnen doen.

Diverse organisaties bieden cursussen en trainingen aan om vrijwilligers te begeleiden. We horen graag of vrijwilligers in Oost hier gebruik van maken, wat zij van dit aanbod vinden en wat misschien beter kan. Bent u vrijwilliger in Oost? Doe mee met het online onderzoek en vul de vragenlijst in. Dit kan tot en met 7 januari 2013.

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=124616

Onder de deelnemers worden dinerbonnen verloot ...

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10

Visuele identiteit (logo) voor IJburg ontwikkelen en gebruik op bord bij afrit van de A10, door ondernemers en toepassen in de openbare ruimte.

In het eerste kwartaal van 2013 wordt een nieuwe visuele identiteit voor IJburg ontwikkeld. Dit moet leiden tot een bruikbaar logo en toepassingen daarvan. Het stadsdeel stelt een projectleider aan die de projectmatige aanpak bewaakt en de inzet van de verschillende partners coördineert. Daarbij is Ymere stuurgroepafgevaardigde. Het gaat om een zorgvuldig proces dat staat of valt met draagvlak. Dit kan worden bevorderd door het eigenaarschap te leggen b...

1 reactie

1 update

Activiteiten op IJburg vindbaar maken buiten IJburg door ontwikkelen online ‘Kalender’

In de eerste helft van 2013 moet helder worden of een opdracht zal worden verstrekt voor het ontwikkelen van online promotie voor activiteiten op IJburg en aan welke randvoorwaarden deze opdracht dan moet voldoen. Het voornemen is om een externe partij een opdracht te verstrekken. De bestuurstafel wil online promotie onder andere om naar buiten toe te laten zien wat de moeite waard is, om voor naar IJburg te komen.

1 reactie

1 update

Doorontwikkelen Haven IJburg

Het stadsdeel is voornemens een projectleider aan te stellen die de opdracht krijgt om korte- en lange termijn interventies uit te werken voor de doorontwikkeling van de haven en een start te maken met de uitvoering. De plannen dienen breed gedragen en ondersteund te worden vanuit de ondernemers rond de haven die zich hebben georganiseerd in ‘Parel van IJburg’. De doorontwikkeling van de haven is een project op zich, waaraan de bestuurstafel financieel wil bijdragen.

3 reacties

3 updates

Verbeteren van contact

We zoeken naar manieren om de leefomgeving op IJburg te verbeteren. Dit project kent een aantal werkzaamheden:
  • systematiseren van registreren van ervaringen
  • aanleggen van dossiers per blok, of per incident
  • evaluatie met de wijkmeesters 
De centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we zorgen dat we kennis opbouwen, leren en verduurzamen. Hierbij is van belang dat de kennis ook in de wijk aanwezig is, niet alleen bij de bestuurders.
 
Drie andere projecten zijn gelieerd aan dit project en leveren input:
  • Verbeteren van contact tussen bewoners en eigenaar/Vve op Steigereiland. Komen tot meer onder...

9 reacties

9 updates

Benutten en vergroten van de voordelen van een groot netwerk en van de kennis van eigenaren en huurders

Op een bijeenkomst in november 2012 is naast de ontwikkelingen per Vve gesproken over het thema : Energiebesparing door Hans Pol van Het energie Kenniscentrum.
 
Tevens is dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van de ontwerper van Hallo IJburg om op deze site informatie vast te leggen over de aangesloten Vve’s op IJburg. Op Hallo IJburg zijn nu in een beveiligde omgeving zaken te vinden als: bestuursleden en functies, aantal koopwoningen, huurwoningen, stemverhoudingen, soort VVE, onderhoudspartijen et cetera. Elke bestuurder kan de gegevens zelf aanpassen.
 
Volgende themabijeenkomsten zullen ...

4 reacties

4 updates

Opzetten jongerencommunity-netwerk op IJburg

In een apart jongeren-activeringstraject-IJburg, gefinancierd door Ymere en de Alliantie wordt een programmalijn ontwikkeld . Er wordt toegewerkt naar een jongerencommunity, een zelforganiserende club, gevoed door jongeren, met support van o.a. Safoan en Mossaab.

Op 21 november is een start gemaakt met een documentaire en een rap voor en door jongeren . Dit als begin om middels social media (Facebook e.d. ) ruimte te bieden voor ideeën/thema’s van jongeren; en het online zetten hiervan.
 
In 2013 wordt drie keer een jongereninitiatief gekozen, dat met ondersteuning gerealiseerd kan worden. Gedure...

8 reacties

8 updates

Opzetten goed/draaiend overlegstructuur tussen professionals, ondernemers en bewoners (lokaal)

Eerste bijeenkomst belegd in december 2011: uitwisseling van contacten, programmapunten, visie en afspraken om samenwerking verder vorm te geven. Eerste opzet maken van programmatische aanpak van Jeugd door verschillende partijen.
 
Relevantie is afstemming op werkvloerniveau, het vinden van gaten in het aanbod en de aanpak en ambities om daar met Coalitie op in te (kunnen) spelen.
 
De tweede Y-connect op 28 februari 2013 is gericht op het inzichtelijk maken van de sociale kaart, het verbinden van initiatiefnemers en het inzicht bieden in welke hiaten er zijn in het aanbod voor jongeren.De bij...

1 reactie

1 update

Waarborgen van gevarieerd aanbod (voor jongens en meisjes) op geschikte locaties

Na 1 januari volgt in overleg met Dynamo een programmatische opzet voor Youth side, met specifieke aandacht voor meidenactiviteiten.Dynamo komt in februari met de onderbouwing van de noodzaak voor een plek voor jongeren, al dan niet in Youth side. Relevantie is de noodzaak een goede plek te hebben voor jongeren om naar toe te komen, met goede initiatieven, vragen en activiteiten.
 
Bovendien worden er in de eerste helft van 2013 enkele initiatieven ondersteund of ontwikkeld om meer activiteiten te bieden die aansluiten op de vraag en behoefte van meiden. De focusgroepen zijn 10-16 en 16-20 jaa...

3 reacties

3 updates

FIETS je BLIJ

Het project FIETS je Blij wil ervoor zorgen dat de route tussen het Diemerpark en de Molukkenstraat vrolijker, prettiger en veiliger wordt.

Samen met kunstenaars heb ik een voorstel gemaakt om de meest gebruikte route van en naar IJburg in te richten met vrolijke en kleurrijke kunstobjecten en beschilderingen. Zo wordt o.a. een elektriciteitshuisje beschilderd alsof hij is ingepakt met kadopapier van fietsjes. De grootste boom langs het fietspad op de Ooster Ringdijk krijgt allemaal gekleurde belletjes, die zachtjes zullen rinkelen in de wind. En op de lichtmasten zullen gekleurde vogelhuisjes...

14 reacties

8 updates

Coalitie intern

Het project zorgt ervoor dat de activiteiten en doelstellingen van de coalitie duurzaam verankerd worden.

8 reacties

8 updates

Fietsroutes in kaart brengen

Dit project heeft tot doel om fietsroutes rondom IJburg in kaart te brengen. De meestgebruikte route...

IJburgers mozaïeken poefjes als blijvende herinnering aan het 10 jarig bestaan van IJburg

Vanaf 1 april start in het kader van 10 jaar IJburg  een mozaïekproject.  Het stadsdeel heeft Cre-Art gevraagd om  met verschillende groepen bewoners, jong en oud, 5 betonnen ronde zitelementen te bekleden met een kleurrijk mozaïek. Deze 'poefs' worden op een zichtbare plek op IJburg geplaatst en worden dit voorjaar onthuld en in gebruik genomen.

De ontwerpfase is inmiddels van start gegaan en groepen kinderen, ouderen en andere enthousiastelingen hebben al een serie mooie ontwerpen gemaakt. 10 jaar leven en wonen op IJburg is het thema. Het werkelijke mozaïeken gaat binnenkort beginnen. Iedereen va...

Verkeersvrijwilligers gezocht voor de Avondvierdaagse IJburg

Wij van de Commissie Avondvierdaagse IJburg zijn alweer een tijdje bezig met de voorbereidingen van de Avondvierdaagse IJburg! De Avondvierdaagse is het komend jaar van maandag 2 t/m donderdag 5 juni en start niet meer op hetzelfde punt als vorige jaren (want toen nog de Montessorischool op het Steigereiland), maar nu wordt dit het Joris Ivensplein, achter het winkelcentrum IJburg.

Net zoals vorige jaren tijdens de Avondvierdaagse, zoeken wij verkeersvrijwilligers die kunnen meehelpen bij het toezicht houden op het verkeer tijdens de Avondvierdaagse. Net als in 2013, gaat dat dit jaar met extra ...

Aan Tafel

Zondag 9 juni vieren we het 10 jarig bestaan van IJburg. We gaan eten met familie, vrienden en buren...

1 reactie

1 update

Schilderijen maken op 9 juni (10 jaar IJburg, "Aan Tafel!"), direct veilen, en opbrengst naar goede doelen

Op 9 juni as. vieren we tussen 2 en 5 uur het 10-jarig bestaan van IJburg. Ik wil het volgende gaan ...

2 reacties

2 updates

Adopteer een stukje Spektakel

Op zondag 25 augustus is de 9e editie van het Spektakel op IJburg, hèt familiefestival dat niet meer weg te denken is op IJburg. Helaas wordt het financieel moeilijker om het Spektakel te organiseren

Om het festival te kunnen laten bestaan bieden we nu bedrijven en particulieren de kans om een stukje van het festival te adopteren! Bijvoorbeeld een tent, een parasol of misschien wel een hele act!

Adopteren kan al vanaf €25 en levert een leuke exposure op voor jouw bedrijf of als individu!  Wil je zorgen dat Spektakel kan blijven bestaan? Mail dan naar lenneke@bureaubarel.nl 

Ik noem je naam - Allerzielen op IJburg

Net als in eerdere jaren organiseren we een mooie bijeenkomst voor ieder die zijn of haar overledene...

Sinterklaascollecte 2013

$omschrijving.removeAnchors() $omschrijving.truncate(600)

IJburg for Serious Request 2013

Beste IJburgers, De blaadjes vallen alweer van de bomen, dus de organisatie van IJburg for Serious Re...

Sinterklaasintocht IJburg 2013

Dit jaar komt Sinterklaas op IJburg aan op zaterdag 23 november. We hebben ook dit jaar weer veel v

4 reacties

4 updates

Kunstgrasveld annex schaatsbaan op lege kavel 42 IJburg haven

Beste buurtbewoners,

Door middel van dit bericht vragen wij jullie steun voor de actie van 2 buurtki...

5 reacties

1 update

Hardloopavond4daagse: De IJburg Marathon

Een hardloopavond4daagse, geïnspireerd door, en met dezelfde sfeer als, de reguliere avondvierdaagse. Vier avonden lang, van maandag 12 t/m donderdag 15 mei, worden er vier verschillende parcoursen van iets meer dan 10 km lengte gelopen vanuit het Diemerpark. De doelen zijn gezondheidsbevordering, ook gekoppeld aan een goed doel, een uitdaging voor recreatieve hardlopers en goodwill kweken voor IJburg.  

Het startpunt is de kantine van voetbalvereniging  AFC IJburg in het Diemerpark. Er zijn 4 routes van elk ongeveer  10,5 kilometer richting Maxis, Diemerpolder, Rieteilanden en het Flevopark. Bij ...

club Boek & Film

Paaszaterdagavond 19 april start in de FlexBieb een nieuwe serie die met wat geluk uitgroeit tot een heuse club: 'Boek & Film'. Eens per maand op de zaterdagavond vertonen we een bijzondere boekverfilming die verband houdt met de datum waarop we hem vertonen.* Waarna we op een speelse manier de film vergelijken met het boek: wat vond je beter? Hoe hebben scenarioschrijver, regisseur e.a. de verfilming aangepakt? Enzovoort.

Het programma tot en met juni:

za 19 april: Il Vangelo secondo Matteo (1964) van Pier Paolo Pasolini (boek: het evangelie volgens Mattheus/de Bijbel)

za 3 mei: Haar naam was ...

Prijsvraag voor naam jongerenvoorziening

Vanaf 13 maart is de start van de nieuwe jongerenvoorziening een feit, we zijn nog druk aan het klussen om de voorziening helemaal af te krijgen. Ook jouw hulp is belangrijk want we zijn nog op zoek naar een nieuwe naam voor de nieuwe jongerenvoorziening op Ijburg! Jong & oud kunnen een naam bedenken en op de facebookpagina achterlaten!

 

meer informatie op: http://www.whatsupijburg.nl/whatsupijburg/nieuws.vm en https://www.facebook.com/#!/pages/Whatsupijburg/327408067375182

 

IJburg voor Pampus: een festival voor en door IJburgers

IJburg voor Pampus is een festival dat plaats vindt op 7 juni in Café Restaurant Magnetico. Het is een buurtinitiatief voor en door IJburgers. Er is een open podium voor bewoners en ondernemers. Er komt een modeschow, er treden bandjes op en leerlingen van de Muziekschool Amsterdam verzorgen ook een optreden. Er is nog ruimte in het programma voor leuke initiatieven. Meld je aan bij smatatula@hotmail.com als je ook iets leuks wilt laten zien. Gelijktijdig kan je heerlijk dineren. Na het diner is het tijd voor een danceparty. Er zijn verschillende dj's en je gaat gegarandeerd dansen terwijl buiten...

7 Natuurprojecten Natuurmonumenten

Eind vorige eeuw besloot het stadsbestuur van Amsterdam dat de stad moest groeien in het IJmeer. Tegenstanders waaronder Natuurmonumenten vreesden een aantasting van de natuurwaarden. Na een referendum in 1997 was de aanleg van IJburg een feit. Naast de verplichte wettelijke natuurcompensatie besloot Natuurmonumenten om samen met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland een fonds op te zetten. Dit moest voor extra natuurontwikkeling in het gebied zorgen. Onder de vlag van het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer zijn extra investeringen gedaan in de IJburgse natuur. 

Inmiddels leven talloz...

Nu ook theaterlessen in Vrijburcht!

Jeugdtheaterschool TIJ komt naar je toe na de zomer! Op maandagmiddagen starten we met theaterlessen in theater Vrijburcht. Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud zijn er 2 cursussen: Podiumbeesten en Musicalcursus! 

Podiumbeesten is een leuke en leerzame kennismaking met theater voor iedereen tussen de 8 en de 12 jaar oud. Het zijn theaterlessen waarin je kennis maakt met allerlei kanten van toneelspel, personages en scènes spelen. Ook als je al wat spelervaring hebt kun je tijdens Podiumbeesten vol enthousiasme aan de slag! We werken toe naar een open les waarin je ouders en vrienden mogen komen...

Adopteer een stukje Spektakel op IJburg!


Op 17 augustus organiseren we de 10e editie van Spektakel op IJburg. Hèt jeugdtheaterfestival, dat niet meer weg te denken is van IJburg!

Met dit jaar extra veel aandacht voor tieners: met slacklinen, silent disco en een 10+area is er vanalles te doen voor jongeren. Ook voor de rest van de familie is er meer dan genoeg te doen met een programma vol theater muziek en dans!

 

Er zijn nog 77 meer projecten.Toon me de rest