Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
279 projecten
sorteer op:  

Fietsen voor lokale initiatieven

Meer fietsverkeer leidt tot een betere bereikbaarheid van Amsterdam en veiligere en gezondere schole...

1 reactie


Reageer ook
 

Ondersteuning Ondernemersverenigingen IJburg

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals gebiedsbrandring, economische stimulering, straatmanagement en andere ondernemers initiatieven.
Niet verenigde ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het oprichten van een ondernemersvereniging.

De regelingen worden uitgevoerd door de stadsdeelorganisatie en/of de RVE Economie


Reageer
 

BIZ Haven IJburg, de Parel van Amsterdam

Een BIZ (Bedrijven investeringszone) is een afgebakend (economisch) gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers /eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. De ondernemersvereniging de Parel van Amsterdam heeft besloten samen met alle stakeholders in de Haven van IJburg een BIZ op te starten met als doel samen te werken aan een fijne, gezellige en inspirerende ontmoetingsplek voor bewoners van IJburg maar ook bezoekers van buiten IJburg.


Reageer
 

Repair Cafe IJburg

Het Repair Cafe is een laagdrempelige sociale, creatieve ontmoetingsplaats waar buurtbewoners voor een kleine (vrijwillige) vergoeding kapotte spullen zelf (kunnen leren) repareren onder deskundige begeleiding van lokale reparateurs. Inmiddels zijn er in Nederland en het buitenland al meer dan 1.000 Repaircafe’s en ook IJburg heeft er al enige tijd eentje die (meestal) op woensdagmiddag in de Flexbieb te vinden is. Naast het Repair Cafe is er op IJburg ook een klusservice van bescheiden omvang opgezet omdat veel mensen in onze wijk fysiek niet in staat zijn om naar het Repair Café te komen. In 2...

2 reacties


Reageer ook
 

Parel van Amsterdam

Door promotie, bebording, beheer en toezicht verbeteren van de functie van de haven van IJburg ten aanzien van vindbaarheid, zichtbaarheid, het verkrijgen van meer passanten, gewenste charter (groepen), het beter benutten van de capaciteit (kademuren), het benutten van (niet benutte) openbare ruimte door tijdelijke functies en het terugdringen van overlast (inbraak/vernieling) en ongewenste charter.

Reageer
 

IJburgTV voor en door bewoners

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...


Reageer
 

Inrichting van de Buurtkamer Zeeburgereiland

In juli 2017 is de buurtkamer op Zeeburgereiland (in de plint van de Akropolis) opgeleverd. Er zijn momenteel nog geen materialen in de keuken, zoals pannen, serviesgoed e.d. om er gebruik van te kunnen maken. Ook willen de buurtbewoners de ruimte nog verder aankleden.

Reageer
 

Meer ruimte voor maatschappelijke activiteiten

Uit een inventarisatie, gemaakt in de zomer van 2017, is gebleken dat er behoefte bestaat aan extra maatschappelijke accommodatie. Tegelijkertijd zijn er partijen met maatschappelijke ruimte in het gebied actief met een (door)ontwikkeling.
Doel van dit project is om met partners in de wijk tot meer ruimte voor maatschappelijk initiatief op IJburg te komen, binnen het bestaande vastgoed.

1 reactie


Reageer ook
 

Alliantie Wijkzorg Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft a...


Reageer
 

Herinrichting leefruimte steigereiland zuid, groenstrook Cornelis Zillesenlaan zicht op zeeburgerbaai

De groenstrook achter in de C.Zillesenlaan is een zeer intensief gebruikt stukje groen waar veel buu...

1 reactie


Reageer ook
 

Afronding en uitvoering van het Ruimtelijk programma waterrecreatie

Met de ontwikkeling van het Ruimtelijk programma waterrecreatie IJburg wordt richting gegeven aan het gewenste recreatieve gebruik van het water bij IJburg. De uitvoering van het programma wordt primair vanuit de stad aangestuurd. Vanuit het gebied is betrokkenheid bij de realisatie en uitvoeringsplannen essentieel.

 


Reageer
 

• Recreatieve steiger IJburglaan / Paul Hufstraat

Ter verbetering van de bereikbaarheid over het water en ter versterking van recreatie aan het water wordt langs de IJburglaan een drijvende steiger gerealiseerd. De steiger wordt voorzien van toegangstrappen, drenkelingenvoorzieningen en verkeersbesluiten voor tijdelijk af meren.

 

1 reactie


Reageer ook
 

Handhaving waterrecreatie IJburg

In het zomerseizoen wordt intensief gerecreëerd op de wateren bij IJburg. Daarbij kunnen  risico’s en overlast ontstaan (snel varen, brugspringen, e.d.) Om de verschillende vormen van recreatie goed op elkaar af te stemmen wordt extra toezicht op het water ingezet. Voor de extra inzet op de drukke momenten (zomermaanden, middag/avond, donderdag, vrijdag, zaterdag) vergt € 10.000. De feitelijke inzet wordt o.a. afgestemd met de veiligheidscoördinator.


Reageer
 

Optimaliseren oevergebruik IJburg

Rond de groene oevers van IJburg spelen diverse vraagstukken met betrekking tot het gebruik en inrichting van de openbare ruimte. Onderzocht wordt op welke wijze het gebruik van de ruimte kan worden verbeterd.

 


Reageer
 

Groen-moet-je-doen

Na de Ben van Meerendonkstraat wil het team van Natuurlijk IJburg graag nóg een straat vergroenen. We denken bijvoorbeeld aan de Marius Meijboomstraat, die parallel aan de Ben van Meerendonkstraat loopt. Zo blijven we in de buurt van de Ben van Meerendonkstraat waar we ons eerste groenproject hebben gedaan en kunnen we ook de bewoners van die straat makkelijker blijven ondersteunen bij het verder vergroenen en onderhouden van het groen in hun straat.

In de Ben van Meerendonkstraat hebben we maanden lang twee of drie middagen per maand aangebeld bij bewoners om hen te vertellen over de mogelij...

7 reacties


Reageer ook
 

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

3 reacties


Reageer ook
 

"Ga je nu weer mijn verhaal stelen"? de documentaire

Er is maar weinig voor nodig om in de goot te raken en je huis en sociale netwerken compleet te verliezen. De weg terug naar een gelukkig leven is vaak lang, eenzaam en gecompliceerd. 
Op IJburg zijn er helaas velen die hier over mee kunnen praten. In deze documentaire stellen we vragen centraal die iedereen heeft maar vaak niet durft te stellen, we proberen stereotype beelden te doorbreken (zwervers stinken, je huis kwijtraken is je eigen schuld en daklozen zijn associaal maar bijvoorbeeld ook 'Lisdoddelaan-bewoners zijn vette kapitalisten' en 'middelbare scholieren zijn egocentrisch en hebben...

7 reacties


Reageer ook
 

Unframed

Samen met MakersUnite en het IJburgcollege zullen we gaan werken aan het project ‘Unframed’; een bijzonder groeikunstwerk dat in het vroege voorjaar van 2018 tot leven zal komen.

UNFRAMED daagt alle deelnemers uit om uit het eigen ‘frame’ te komen en andere werelden en verhalen te ontdekken. Iedereen komt uit zijn eigen hokje door met nieuwe technieken, materialen en verhalen te werken. Wij allen worden, met al onze mogelijkheden en onmogelijkheden, bewust en onbewust ‘geframed’; gewild en ongewild in hokjes geplaatst. Door met onbekende groepen in contact te komen, werken we aan ieders verruiming v...

1 reactie


Reageer ook
 

Beschermen dierenleven in het Diemerpark

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te ho...

7 reacties


Reageer ook
 

Bankjescollectief IJburg zaterdag 23 september 2017

Blok maar vast 23 september in je agenda. Dan organiseert BankjesCollectief weer een groot openluchtcafé op IJburg. Voor de tweede keer dit jaar moedigt BankjesCollectief iedereen op IJburg aan om de stoep als ontmoetingsplek te zien door een bankje te ‘openen’ en zo het contact in de buurt te stimuleren. 

Het succesvolle concept achter BankjesCollectief is simpel, maar krachtig. Via de website www.bankjescollectief.nl kunnen deelnemers (iedereen!: particulieren, bedrijven buurtinitiatieven, verenigingen etc.) zichzelf heel gemakkelijk aanmelden om een bankje te openen. Een breibankje, dansles, een ...

15 jaar IJburg - Aan Tafel #2

In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We stellen voor ...

6 reacties


Reageer ook
 

IJburg Schoon

Sinds 2016 is een aantal actieve IJburgers, geïnspireerd door Lieneke Koornstra, bezig met een campag...

30 reacties


Reageer ook
 

Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit

Op diverse manieren zichtbaar maken en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op Reg...

1 reactie


Reageer ook
 

IJ-tje voor een karweitje

Een 'makkie-systeem' speciaal voor IJburgse vrijwilligers.
De sportclubs, verenigingen, buurtinitiatieven zoals de Flexbieb, mantelzorg, buurtfeesten.....worden allemaal gedragen door vrijwilligers. Als je vraagt waarom iemand vrijwilligerswerk doet, is het antwoord meestal: omdat het belangrijk is en het anders niet gebeurt. Belangrijk voor anderen, voor organisaties en voor de samenleving."Iets goeds doen". Toch is dat niet het hele verhaal. Vrijwilligerswerk is vaak ook belangrijk voor vrijwilligers zelf:
- Je kan er mensen ontmoeten en vrienden leren kennen.
- Je kunt er allerlei vaardigh...

7 reacties

2 updates


Reageer ook
 

Buurtcamping IJburg

De Buurtcamping, die al in verschillende buurten in Amsterdam jaarlijks plaatsvindt, is uitgegroeid tot een evenement waar buurtbewoners het hele jaar naar uitkijken. Wat is de buurtcamping? Een park bij jou in de buurt wordt 3 dagen lang een gezellige camping bewoond door alle mensen de buurt rijk is: van yuppen tot ex-daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Op een camping ben je de hele dag heerlijk buiten en is iedereen gelijk. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig
uit… Je groet de buurman en helpt elkaar een...

9 reacties

1 update


Reageer ook
 

Film tegen pesten!

Ik ben op zoek naar een groepje mensen (m/v) die mij willen helpen met een project dat over pesten gaat. het doel van dit project is meer bezef te krijgen dat pesten echt niet cool is. zowel onder ouderen als jongeren/kinderen. 

Wie zoek ik                         -     Iedereen die hier aan mee wil werken.

Wat moet je kunnen            -     Serieus mee willen werken aan een project.

 

Ik heb zelf een beetje ervaring met film sets, heb onder andere mee gewerkt aan de stunts van: BBC serie The White Queen, Kpn reclame, Snuf de hond, En nog enkele ombekende projecten.

 

Voel je vrij om vragen te stellen

mijn telefoon n...

Armoede op IJburg, uitvoering aanbevelingen

Academie van de Stad gaat in 2017 Armoede(-achtergronden) onderzoeken op IJburg. Met name gericht op gezinnen met kinderen. De uitkomsten van de 1e fase van dit project zijn bepalend voor de invulling van deze 2e fase van het project.

1 reactie


Reageer ook
 

Beter Leven Markt

Voorlichtingsmarkt (armoede en schulden), te organiseren in samenspraak met andere activiteiten/even...

1 reactie


Reageer ook
 

Afronding Oosterlicht

Oosterlicht is een samenwerkingsverband van Stichting Natuurlijk IJburg en Energie-coöperatief Zuiderlicht UA. Beide IJburg-colleges zijn inmiddels van samen totaal 1100 zonnepanelen en de basisscholen Het Podium en De Zuiderzee volgen binnenkort. Daarnaast zijn er contacten met steeds meer scholen op IJburg, het Zeeburgereiland en ook op het vasteland. Voor het tweede IJburg-college wordt samen met de leerlingen gewerkt aan een educatieve duurzame daktuin als showcase voor het green-tech profiel van de school. Voor de overdracht van kennis staan twee films op het programma. Voortdurend worden ...

3 reacties


Reageer ook
 

Kunst en Cultuur als verbinding in de wijk

In een jonge wijk als IJburg, voornamelijk gebouwd om te wonen, is de culturele infrastructuur nog niet sterk ontwikkeld en het culturele aanbod gefragmenteerd. Door gezamenlijk culturele activiteiten te ondernemen willen we sociale samenhang in het gebied stimuleren. Wanneer mensen initiatief nemen tot nieuwe culturele activiteiten draagt dat bij aan een wijk waar mensen zich thuis voelen. Ook de aanwezigheid van diverse culturele organisaties is van belang bij de maatschappelijke doorontwikkeling van IJburg.
Op IJburg hebben de aanwezige culturele organisaties een plan ontwikkeld om samen t...


Reageer
 

Groen in de buurt

Vergroening op IJburg is een blijvend thema. Dit project is erop gericht in te kunnen spelen, gedure...

8 reacties


Reageer ook
 

Integrale aanpak Joris Ivensplein

De integrale aanpak van het Joris Ivenspleinstaat staat op de agenda sinds er in maart 2016, samen m...

1 reactie


Reageer ook
 

Verbeteren van de openbare ruimte in- en rond Blok 30 en het Brand Dirk Ochsenpark

Verschillende gebruikers (kinderen, jongeren, bewoners), de Olympusschool, de Vereniging van Eigenaren, bewoners aan het Brand Dirk Ochsenpark en de corporatie hebben belang bij verbetering van de openbare ruimte rond blok 30 (het blok waarin de Olympusschool zich bevindt). De openbare ruimte wordt nu gedomineerd door grote hekken en is onlogisch ingedeeld. Het lijkt niet af te zijn, de speelruimte is stenig, saai en niet uitdagend. Bwoners kunnen nauwelijks gebruik maken van de binnentuin en het naastgelegen Brand Dirk Ochsenpark wordt intensief gebruikt om te spelen.

Het stadsdeel neemt het i...

1 reactie


Reageer ook
 

Westelijke oeverstrook Steigereiland Zuid

De westelijke oeverstrook op Steigereiland Zuid is een brede groenstrook aan het water, direct zichtbaar aan de rechterzijde als men IJburg opkomt vanuit de stad. De oever is momenteel ingericht met gras, en is een honden-uitrenplek. De oeverstrook willen we aantrekkelijker maken zodat diverse groepen er kunnen spelen, recreëren en ontmoeten. Daarmee spelen we in op de vraag vanuit de buurt naar extra ruimte.

In 2017 zijn in samenwerking met bewoners, ondernemers en professionals de wensen en mogelijkheden voor het intensiveren van een divers gebruik van deze oeverstrook geïnventariseerd. Een aant...

4 reacties


Reageer ook
 

Blokaanpak

Verschillen in leefstijlen en leeftijden zorgen soms voor wrijving in een blok of in een buurt. Door...

1 reactie


Reageer ook
 

Ontmoeting tussen kwetsbare en krachtige bewoners

IJburg is een wijk met zowel krachtige als kwetsbare bewoners. Het versterken van de relatie tussen de vers...

4 reacties


Reageer ook
 

Meetups over actuele onderwerpen

IJburg wordt ervaren als prettige woonwijk. Dat wil niet zeggen dat er zich geen spanningen of knelp...

3 reacties


Reageer ook
 

Lokale initiatieven die de integratie van statushouders versterken

Verbonden buurten met een sterk sociaal weefsel is een doel voor IJburg en alle buurten van Amsterda...

8 reacties


Reageer ook
 

Online buurtplatforms

Het verder uitbouwen van de samenwerking tussen bewoners onderling en hun maatschappelijke partners,...

4 reacties


Reageer ook
 

Buurtpleinen

Op de pleinen van IJburg zetten we vaste en flexibele inzet van jeugdwerk in. We gebruiken sport om d...

3 reacties


Reageer ook
 

STEM OP MIJN PROJECT: IK BEN

Ik doe mee met de afscheidsprijs van Yarden. Daarmee kan ik 7500 euro winnen voor mijn korte film IK BEN. Wie de meeste stemmen werft wint de prijs. Het video moodboard dat ik voor de film maakte is geselecteerd voor het Nederlands Film Festival. Ik woon op IJburg: IJburgers help mij svp aan 800 stemmen. Ik loop hopeloos achter: www.afscheidsprijs.nl/ik-ben

Via deze link kun je ook mijn video moodboard bekijken.Let op: Pas als je een mail van Yarden hebt ontvangen en in die mail op een link hebt gedrukt, heb je gestemd!

Alvast hartelijk dank

3 reacties

1 update

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. Hier ...

2 reacties


Reageer ook
 

Extra inzet jeugd en Sportstimulering IJburg

Via sport en spel zetten we op de pleinen in op activering van jongeren. We bieden een gerichte route...

1 reactie


Reageer ook
 

7e Avond4daagse IJburg is van 6-9 juni 2017

Wandelen op kraanwater
De Avond4daagse lopen op kraanwater! In 2016 deden we samen met Join the Pipe mee aan de Kraanwatervierdaagse. Alle deelnemers aan de Avond4daagse IJburg ontvingen een bidon met een draagkoord en onderweg waren genoeg tappunten om de fles te vullen met water. Dit jaar, 2017, doen we dit opnieuw. Nu geen draagkoord maar met een haakje om aan je broek vast te maken!

Rode Loper Festival 2017: Kom optreden, eten, vakantie vieren, genieten en kamperen!

RODE LOPER FESTIVAL 2017

Het Rode Loper Festival op de Urban Campsite op Centrumeiland IJburg, twee jaar geleden, zullen velen zich nog kunnen herinneren. Na een festival in Betondorp in 2016 is Het Rode Loper Festival in 2017 weer heel dichtbij met een uniek programma vol creativiteit en ontmoeting.

Op 21, 22 en 23 juli 2017, het eerste weekend van de zomervakantie, strijken we neer in het Flevopark!

Ter gelegenheid van het Rode Loper Festival presenteert kunstenares Annabel Howlandeen locatie-specifieke geluidsinstallatie, op basis van geluiden en gesprekken die ze heeft opgenomen in en rond...

Er zijn nog 234 meer projecten.Toon me de rest