Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
294 projecten

Photocat

Tentoonstelling met 60 foto's van katten, gemaakt door beroemde - O.a. Sacha de Boer - en biet beroemde fotografen.

tot 4 februari 2018 bij Schilt Publishing&Gallery

Afvalscheiden met de Buurt

Op IJburg wordt opvallend weinig afval gescheiden aangeboden. Doel is actief het betrekken van bewoners bij het scheiden van afval. Cocasa is hierbij de afgelopen jaren een actieve IJburgse partner. D...

Gastgezinnen gezocht op IJburg voor zomer 2018

Veel kinderen verheugen zich al ver van te voren op de grote vakantie, maar niet alle.  Eigenlijk zijn er best veel kinderen in Amsterdam waarvan de ouders zich een vakantie niet kunnen permitteren. Da...

2 reacties

Verbeteren en veiliger maken fietsroutes

Momenteel is het autoverkeer dominant over het fietsverkeer. Bij de meeste kruisingen met de IJburgl...

3 reacties

Kunstwerk op IJburg

Meer kunst in de openbare ruimte is een veel gehoorde wens onder IJburgers. Tegelijk is kunst in de openbare ruimte een onderwerp dat de gemoederen hoog kan doen oplaaien. Het project beoogt een zorgv...

1 reactie

Dodenherdenking 4 mei

Elk jaar organiseren we met een groep mensen een herdenking van de mensen die stierven als het gevol...

Extra inzet op een duurzame invulling winkel- en horeca voorraad op Zeeburgereiland en IJburg

Zeeburgereiland en IJburg ontwikkelen in rap tempo. Bestemmingsplannen worden voorbereid waarbij de input van economie een belangrijke rol speelt. Kennis over de winkelvoorraad, bedrijven, kantoren en...

2 reacties

Extra inzet op een kwalitatieve ontwikkeling van de Pampuslaan

De Pampuslaan is met de komst van Centrumeiland nog in ontwikkeling. Samen met alle stakeholders in het gebied gaan we extra inzetten op de kwalitiet van hoogwaardige horeca en winkels aan de Pampusla...

5 reacties

Jeugdcentrum/Jeugdbroedplaats/Cultuureel centrum

In de nieuw te bouwen wijk Centrumeiland onderzoeken we of een plek kunnen ontwikkelen voor kinderen en jongeren (0-23) om elkaar te ontmoeten in de vrije tijd. Een plek waar zij ongedwongen kunnen le...

1 reactie

Huis van de Wijk

Het 'Huis van de Wijk' is geen locatie op IJburg, maar een communicatieschakel in het formele en informele netwerk rond zorg en welzijn in de vorm van een website, nieuwsbrief en inzet van een project...

1 reactie

Bewonersnetwerk Zeeburgereiland

We initiëren, stimuleren, maken en onderhouden een netwerk tussen bewoners, ondernemers en professionals in de nieuwe Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland. Onderdeel daarvan is de Theo Koomenbuurt, die i...

2 reacties

Bedrijfsleven en (informele) zorg

Winkeliers en andere bedrijven dragen soms belangeloos bij aan de buurt. Mensen die zorg nodig hebben blijven langer thuis wonen en hebben dus in de buurt (informele) zorg nodig. Dit project houdt in ...

Expeditie IJburg Rijker

De gemeente Amsterdam staat voor een grote opgave. Er moeten 5000 jongeren en statushouders opgevang...

1 reactie

1 update

Right about Home

Wij zijn op zoek naar mensen die interesse hebben in een drie daagse workshop over de vraag; wat is thuis?

In de gratis workshop werk je samen met theaterstudenten om je verhaal via film en taal te ver...

Een gezamenlijk PR plan van IJburgse cultuuraanbieders

Een aantal cultuuraanbieders van IJburg, waaronder de Flexbieb, Right About Now, Cultureel Centrum Ludo, Theater Vrijburcht, IJDIJD, Hallo IJburg en Theatraal IJburg heeft de afgelopen maanden de kopp...

26 reacties

Cas Oorthuyskade groener!

Stenen, staal en beton. Dat is nu de Cas Oorthuyskade. Samen willen wij hem groener maken. Bomen, gr...

25 reacties

#Werkenwerkt Statushouders en Jongeren

Na het succes van het Werkenwerkt programma van WhatsupIJburg in samenwerking met met de winkeliersvereniging IJburg, waarin IJburgse jongeren werden gekoppeld aan ondernemers op IJburg, is er nu een ...

3 reacties

REURING markt zorgt voor meer verbinding

De weekmarkt REURING, elke week van zaterdag 9-16u, brengt niet alleen levendigheid en gezelligheid ...

5 reacties

First Public Sculpture proposed for future IJburg Art Boulevard

We support the idea of creating an Art Boulevard of local public sculpture to inspire the community ...

135 reacties

Fietsen voor lokale initiatieven

Meer fietsverkeer leidt tot een betere bereikbaarheid van Amsterdam en veiligere en gezondere schole...

6 reacties

Ondersteunen ondernemersverenigingen IJburg

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen, zoals voor gebiedsbranding, straatmanagement, ondernemersinitiatieven die gericht zijn op een schoon, veilig ...

BIZ Haven IJburg, de Parel van Amsterdam

Een BIZ (Bedrijven investeringszone) is een afgebakend (economisch) gebied zoals een winkelstraat of...

1 reactie

Repair Cafe IJburg

Het Repair Cafe is een laagdrempelige sociale, creatieve ontmoetingsplaats waar buurtbewoners voor een kleine (vrijwillige) vergoeding kapotte spullen zelf (kunnen leren) repareren onder deskundige be...

10 reacties

Parel van Amsterdam

Door promotie, bebording, beheer en toezicht verbeteren van de functie van de haven van IJburg ten aanzien van vindbaarheid, zichtbaarheid, het verkrijgen van meer passanten, gewenste charter (groepen...

IJburgTV voor en door bewoners

IJburgTV is de lokale omroep van IJburg die geheel in het teken staat van IJburg. Nieuws, vereniging...

10 reacties

Meer ruimte voor maatschappelijke activiteiten

De gemeente Amsterdam zorgt voor ruimtes voor een basisaanbod van maatschappelijke activiteiten. Verspreid over het gebied en flexibel in gebruik. Het Zeeburgereiland heeft een buurtkamer (begane gron...

3 reacties

Herinrichting leefruimte steigereiland zuid, groenstrook Cornelis Zillesenlaan zicht op zeeburgerbaai

De groenstrook achter in de C.Zillesenlaan is een zeer intensief gebruikt stukje groen waar veel buu...

5 reacties

Afronding en uitvoering van het Ruimtelijk programma waterrecreatie

De Watervisie van Amsterdam zet in op de ontwikkeling van waterrecreatie aan de oostflank van de stad Amsterdam. Het Ruimtelijk Programma Waterrecreatie IJburg/Zeeburgereiland is een nadere uitwerking...

2 reacties

Recreatieve steiger IJburglaan / Paul Hufstraat

Ter verbetering van de bereikbaarheid over het water en ter versterking van recreatie aan het water, wordt langs de IJburglaan een drijvende steiger gerealiseerd. De steiger wordt voorzien van toegang...

5 reacties

Handhaving waterrecreatie IJburg

In het zomerseizoen wordt intensief gerecreëerd op de wateren bij IJburg. Daarbij kunnen  risico’s en overlast ontstaan (snel varen, brugspringen, e.d.) Om de verschillende vormen van recreatie goed op e...

4 reacties

Optimaliseren oevergebruik IJburg

De eilanden van IJburg zijn, uit oogpunt van veiligheid, omringd met een primaire waterkering. Aan de IJmeerzijde zijn de oevers robuust ingericht met steen en beton. Aan de luwe zijde bestaan de oeve...

3 reacties

Blok voor Blok naar IJburg Energieneutraal in 2025

Door het organiseren van 7 meet-ups in 2018 wil Natuurlijk IJburg meer kennis bij de IJburgers brengen ten aanzien van de mogelijkheden om je huis of blok verder te verduurzamen. Elke meet-up heeft ee...

11 reacties

Groen-moet-je-doen

Na de Ben van Meerendonkstraat wil het team van Natuurlijk IJburg graag nóg een straat vergroenen. We denken bijvoorbeeld aan de Marius Meijboomstraat, die parallel aan de Ben van Meerendonkstraat loop...

9 reacties

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

3 reacties

"Ga je nu weer mijn verhaal stelen"? de documentaire

Er is maar weinig voor nodig om in de goot te raken en je huis en sociale netwerken compleet te verliezen. De weg terug naar een gelukkig leven is vaak lang, eenzaam en gecompliceerd. 
Op IJburg zijn e...

9 reacties

Unframed

Samen met MakersUnite en het IJburgcollege zullen we gaan werken aan het project ‘Unframed’; een bijzonder groeikunstwerk dat in het vroege voorjaar van 2018 tot leven zal komen.

UNFRAMED daagt alle dee...

2 reacties

Beschermen dierenleven in het Diemerpark

Veel mensen genieten van de natuur, de vogels en de andere dieren in het Diemerpark. Om dat zo te ho...

18 reacties

Bankjescollectief IJburg zaterdag 23 september 2017

Blok maar vast 23 september in je agenda. Dan organiseert BankjesCollectief weer een groot openluchtcafé op IJburg. Voor de tweede keer dit jaar moedigt BankjesCollectief iedereen op IJburg aan om de s...

15 jaar IJburg - Aan Tafel #2

In november 2017 wonen er 15 jaar mensen op IJburg. Een goed moment om te markeren. We stellen voor ...

10 reacties

IJburg Schoon

Ergert u zich ook zo aan al dat afval op straat? Sinds 2016 is een aantal actieve IJburgers, geïnspir...

57 reacties

Bespreekbaar en zichtbaar maken Seksuele en Gender Diversiteit

Op diverse manieren zichtbaar en bespreekbaar maken van diversiteit. Dit is een vervolg op het Regen...

3 reacties

IJ-tje voor een karweitje

Een 'makkie-systeem' speciaal voor IJburgse vrijwilligers.
De sportclubs, verenigingen, buurtinitiatieven zoals de Flexbieb, mantelzorg, buurtfeesten.....worden allemaal gedragen door vrijwilligers. ...

8 reacties

2 updates

Buurtcamping IJburg

De Buurtcamping, die al in verschillende buurten in Amsterdam jaarlijks plaatsvindt, is uitgegroeid tot een evenement waar buurtbewoners het hele jaar naar uitkijken. Wat is de buurtcamping? Een park ...

10 reacties

1 update

Kerstviering 2017

Op 24 december organiseert de Binnenwaai IJburg een familiekerstviering. We willen dit meer dan ooit samen met IJburgers doen. We nodigen IJburgers uit die ideeen hebben om met ons mee te denken over ...

Film tegen pesten!

Ik ben op zoek naar een groepje mensen (m/v) die mij willen helpen met een project dat over pesten gaat. het doel van dit project is meer bezef te krijgen dat pesten echt niet cool is. zowel onder oud...

Er zijn nog 249 meer projecten.Toon me de rest