Op deze pagina worden alle initiatieven en projecten getoond die als doel hebben om IJburg mooier te maken. Ze variëren van ontluikende ideeën tot daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Voer je ook een project uit, dan kan je het hier je mede-IJburgers laten weten.

Plaats een nieuw project
401 projecten
sorteer op:  

Talenten speurtocht

Het lijkt me leuk om op IJburg een dag te organiseren waarin we kinderen uitnodigen om in hun eigen leefomgeving (binnen of bij de voordeur) hun talent te laten zien. Mag van alles zijn: muziek, acrobatiek, dans, theater, etc. Bezoekers krijgen een kaart waarop alle kinderen zijn vermeld, en lopen vrijelijk een route. Ze geven scores per performance. Worden direct centraal op een webpagina bijgehouden (met een mobiele app.).

Aan het einde van de dag op een centrale plek (bijv. kavel 42A) worden de winnaars bekend gemaakt en mogen ze hun "kunstje" nog een keer doen.

Het voordeel van deze aanp...

1 reactie

jongerenraad

instellen ve jongerenraad die activiteiten gaat bedenkenn en uitvoeren

Hallo IJburg

Met hallo ijburg haal je meer uit je buurt

Bij een van de eerste bijeenkomsten van IJburgDroomt-IJburgDoet in 2010 kwam het idee naar boven om ...

Voor alle kinderen toegankelijke (naschoolse) activiteiten op IJburg

Er zijn op IJburg al wat organisaties die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren die voo...

Kappen met Klagen

17 sept 2011: Kick-off jongerennetwerk IJburg succesvol

Ruim 60 jongeren waren afgelopen zaterdag nieuwsgierig naar de kick-off van het jongerennetwerk op IJburg. De dag startte met een graffitworkshop en een voetbalclinic. Het programma ging verder aan de Pampuslaan met workshops over dromen. In groepen gingen de jongeren uiteen om ideeën te bedenken over kleine realiseerbare dromen, activiteiten dromen en grote dromen. Bijzonder van de dag was dat de grote droom van Sam eigenlijk meteen in werking ging. Sam: “Ik wil graag iets met muziek gaan doen, maar ik mis een ruimte daarvoor”. Gelukkig was...

IJFFF | IJburg Foto Film Festival

IJFFF | IJburg Foto Film Festival

Voor kenner en liefhebber

 25 mei 2012 zal IJburg Foto Film Festiva...

1 reactie

Betaalbare woningen voor gescheiden ouders

Als ouders op IJburg scheiden en apart willen wonen, dan zijn er vrijwel geen mogelijkheden voor. Er zijn op IJburg vrijwel geen huurwoningen in de range van 700 - 1000 euro p.m. Ouders worden daardoor gedwongen om IJburg te verlaten, waardoor ze minder bij hun kinderen kunnen zijn.

5 reacties

3 updates

CoCasa

www.cocasa.com

Kinderboerderij

Voor kinderen is te weinig ruimte om op een speelse manier in contact te komen met dieren. Het is noodzakelijk om deze kinderrijke omgeving een permanente kinderboerderij te stichten. Bij het onderhoud en beheer van de kinderboerderij kunnen mensen betrokken worden die normaal niet aan het werkproces kunnen deelnemen, bijv. gehandicapten.

Het initiatief heeft dus 2 doelstellingen:

1. Scheidslijnen verminderen doordat er werk gecreeerd wordt voor mensen met een vlekje.

2. Kinderen kunnen in contact komen met dieren. Zo leren zij van dieren houden en er op een goede manier mee omgaan.

IJburgDroomt - Versnellingskamers

Soms heb je met een briljant idee wat hulp nodig. Het idee moet misschien rijpen; wellicht weet je de weg niet; of ben je op zoek naar mensen die kunnen helpen bij de uitvoering. Speciaal hiervoor bieden we binnen IJburgDroomt, Versnellingskamers aan. In nauw overleg bepalen we wat jouw idee nodig heeft. Vervolgens kijken we samen welk van onze procesbegeleiders, aanjagers, regelaars, coaches, out-of-the-boxers en/of netwerkers kan helpen. Samen maken we van een Droom een Doen.

 

 

1 reactie

1 update

Workshop Stadsdeel voor dummies

Met welke juridische haken en ogen moet ik rekening houden als ik een evenement wil organiseren? Of een moestuin in de groenstrook voor mijn huis wil beginnen met mijn buren uit de straat? Is er een vergunning nodig, heb ik instemming nodig van het stadsdeelbestuur en zijn er wellicht subsidiemogelijkheden om ons plan financieel te ondersteunen? Kan ik een medewerker van het stadsdeel hierover 'zomaar' opbellen of moet ik mijn plannen op een andere manier kenbaar maken?

Ambtenaren (bestuurders) en bewoners wisselen kennis en ervaringen uit en stellen elkaar vragen over deze en andere zaken in de wor...

1 reactie

'Slow daten': ontmoet een onbekende 'buur'man/vrouw

Met welke dromen kwam je naar IJburg en welke ervaringen bevestigen die dromen in het leven van elke dag? Herken je de opzet van 'IJburg zonder scheidslijnen' in manier waarop je woont of waarop de voorzieningen die je gebruikt functioneren? Welke verbeteringen zie je voor je en zou je willen realiseren?

We willen je vragen om hierover, en over alles wat je zelf graag wilt, in gesprek te gaan met een andere bewoner van IJburg. Bij voorkeur met iemand die je nog niet (echt) kent.  Door gesprekken met elkaar ontstaan nieuwe (zwakke of sterke) verbindingen en uiteindelijk een sterk sociaal weefsel in ...

IJnergie de IJburgse platte daken vol zonnepanelen

GA PLAT VOOR DE ZON!

Het doel van IJnergie is het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen op alle platte daken die IJburg en omgeving rijk is.

Lokaal opgewekte zonne-energie is schoon en duurzaam.

Door u  te aan te sluiten bij IJnergie helpt u mee dit doel te bereiken en kunt u samen met de andere deelnemers kosten besparen.

Het is de bedoeling dat IJnergie een cooperatie wordt, een soort lokaal energiebedrijfje, dat de 'stoffelijke belangen' van de deelnemers behartigt, in dit geval met betrekking tot de eigen opwekking van duurzame energie. In gezamenlijkheid kan goedkoper ingekocht worde...

6 reacties

winkelveranda

Als je in de stad op een feestje bent en je vertelt dat je op IJburg woont krijg je vaak dezelfde re...

Kerstmarkt

Op eens zijn ze ook in Nederland; de kerstmarkten. Maar in Amsterdam is het nog niet zo populair. Mi...

Muziekproject voor kwetsbare mensen

Ik wil graag een broedplaats voor muziek opzetten waar ook kwetsbare mensen op IJburg  laagdrempelig muziekworkshops kunnen volgen.

Er worden 3x per jaar workshops gegeven, zoveel mogelijk met vrijwilligers, die 10 weken duren waarna een presentatie volgt.

Bloemenbootjes

De brak liggende kavels op IJburg zijn een kans om tijdelijk dromen te realiseren. Daaom ben ik bezi...

1 reactie

wandelen begint bij de voordeur

In juli, september en november zijn verschillende groepen op het Haveneiland op pad geweet met hun eigen ideale ommetje. Voor het ene team is IJburg de ideale wandelomgeving, een ander team vond IJburg een fietseiland, om twee uitersten te noemen. Op dit moment werk ik aan de verslaglegging (met 's zomers filmpje).

Vrienden van het Diemerpark

Vereniging Vrienden van het Diemerpark wil het ruige, natuurlijke karakter van het Diemerpark besche...

IJSKOUD op IJburg

IJSKOUD op IJburg
Op zaterdag 21.01.2012 vindt het 1e IJSKOUD-feest plaats. IJSKOUD is het coolste feest op IJburg voor jongeren van 12 t/m 15 jaar in dé hotspot van IJburg: Blijburg. Het feest duurt van 20.00- 24.00 uur en DJ Chip Karten gaat draaien. Het IJSKOUD- feest is bedacht in co-creatie met tien IJburgse jongeren. Zij nemen op maandag 9 januari a.s. om 16.00 uur de 1e kaartjes in ontvangst bij Movie Max op de IJburglaan 842. Vanaf dat moment start de kaartverkoop. Wees er snel bij, want het aantal kaartjes is beperkt!

IJSKOUD: de gegevens
Datum feest - Zaterdag 21.01.12
Locatie - Blijbur...

ijskoud

IJSKOUD is een lopend intiatief. Het 1e feest is succesvol geweest, het 2e feest is op 13 /4. Ook de rest van 2012 zijn we aan het inplannen.
Wat we graag wilen voorleggen tijdens IJburg Droomt is: hoe kunnen we IJSKOUD (financieel) duurzaam maken? Wie kan ons helpen bij het verwezenlijken van feesten en andere initiatieven voor jongeren? We denken aan sociaal kapitaal, maar zonder harde munt komen we ook lastig verder. Dus: we zoeken denkkracht, mankracht en financien.
Graag willen we hier tijdens durf-te-vragen met anderen over brainstormen.

1 reactie

1 update

IJnergie

IJnergie wil het gebruik van zonnepanelen op de platte daken van IJburg stimuleren, evt. door het oprichten van een lokaal energiebedrijfje.

1 reactie

Kappen met klagen

Activeren van jongeren, geinitieerd door Ymere, in samenwerking met sociaal ondernemer Niels Koldewijn van Fairground (Oasis Game) en sociaal ondernemer/mediamaker en IJburger Linda Vosjan.

Kappen met Klagen was een bijeenkomst op 17 september 2011 in een leegstaand pand van Ymere aan de Pampuslaan. Jongeren werd gevraagd wat ze missen op IJburg. Daar kwamen allerlei punten uit naar voren die je ondermeer kunt zien in het filmpje. Een groepje jongeren heeft 500 euro gekregen om een buurtfeest te organiseren. Die is op 5 november 2011 gehouden in het Multifunctioneel Centrum Positive (het voorm...

Moestuinen kavel 32

Moes32 was vanaf 2011 een grote buurtmoestuin. Initiatiefneemster Prik Korver bedacht het concept vo...

Drijvend jeugd-eiland voor IJburg

Het idee is geboren uit de situatie rondom het JCC in het Pelster Park.
Een oplossing voor de oudere...

6 reacties

Heb je ook een bijdrage voor het Vrijwilligersfeest 2012?

Dit jaar kunnen ondernemers uit Oost voor het eerst iets toevoegen aan het feest dat het stadsdeel voor vrijwilligers organiseert op 14 juni 2012.

Ondernemers kunnen op die manier laagdrempelig 'proeven' aan de mogelijkheden van maatschappleijk betrokken ondernemen. zij kunnen geheel vanuit eigen perspectiuef en mogelijkheden iets geven of doen voor de vrijwilligers uit Oost.

Een aantal voorbeelden:

Tassenwinkel 'T Buideltje geeft een Trolleyset weg als cadeau voor de loterij voor vrijwilligers, Bakkerij Balvert levert 150 stokbroden voor het diner met hapjes en Lowie Kopie geeft meer dan de h...

Kwestbare jongeren krijgen buddy toegewezen

Kwetsbare jongeren die extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven, op school of we...

3 reacties

Sportboulevard

Naar aanleiding van de discussie rond het Ed Pelsterpark dacht ik dat er sportfuncties tussen de bebouwing altijd een probleem zal blijven. Dus zoals bij alle stedelijke ontwikkelingen naar de rand ermee. Alleen hier is de rand een prachtige locatie en verander je de boulevard in een bruisende functionele plek.

1 reactie

Ring-Ring®

Ring-Ring® is een burgerinitiatief en start als pilot op IJburg samen met Stadsdeel-Oost en lokale on...

3 reacties

3 updates

Kinderfietsdeelwinkel

Na de input van donderdag dacht ik hoe geweldig het zou zijn als alle kinderen op IJburg de kans zouden moeten krijgen om voordelig te kunnen fietsen. Als alle IJburgers hun ongebruikte kinderfietsen zouden geven/ of voor een klein bedrag aan de NOG TE STARTEN kinderfietsdeelwinkel en deze op haar beurt een fiets uitleent en onderhoud dan kan iedereen fietsen naar school. Plus de ouders.

Input is van harte welkom.

De IJburgse Muur- 10 jaar IJburg op Spektakel!

In het kader van 10 jaar IJburg vinden tijdens Spektakel op IJburg verschillende activiteiten plaats.
Een van deze activiteiten is De IJburgse Muur.

De hekken die om het  Spektakel op IJburg staan zullen dit
jaar in het teken van 10 jaar IJburg op een wel heel bijzondere manier gebruikt worden.
Onder begeleiding van verschillende vrijwilligers zullen de bezoekers gevraagd worden hun ideeën, wensen en ervaringen met IJburg te verwoorden op een kaartje en deze op het hekwerk te hangen.
Zowel bewoners van IJburg als de nieuwe bezoekers van het eiland worden uitgedaagd om na te denken over wat ze zo mo...

IJburg vanaf het water- 10 jaar IJburg op Spektakel!

Op 9 september is het weer zover: dan organiseert Theatraal IJburg voor alweer de 8e keer het Spektakel op IJburg. In het kader van 10 jaar IJburg vinden verschillende activiteiten plaats tijdens het festival.
Een van deze activiteiten is 'IJburg vanaf het water'

De bijzondere architectuur en het vele water zijn twee onderscheidende kenmerken van
IJburg. In het programmaonderdeel ‘IJburg vanaf het water’ maken de bezoekers van het
festival kennis met deze twee aspecten van het eiland. We zoeken IJburgers hun boot en hun kapiteinschap beschikbaar stellen voor een rondje sightseeing IJburg. Vanaf het ...

Verhalen over IJburg- 10 jaar IJburg op Spektakel!

Bekende en minder bekende IJburgers vertellen hun verhaal over 10 jaar IJburg op het Spektakel op IJburg. Op 9 september is het weer zover: dan organiseert Theatraal IJburg voor alweer de 8e keer het Spektakel op IJburg. In het kader van 10 jaar IJburg vinden verschillende activiteiten plaats tijdens het festival.

Een van deze activiteiten is 'Verhalen over IJburg'

In een verhalentent zullen verschillende IJburgers hun verhaal over 10 jaar IJburg vertellen. Op deze manier kunnen de bezoekers van het Spektakel door de ogen van de verhalenvertellers kennis maken mer IJburg. Prominente en minder p...

IJmarkt

De IJMARKT is de nieuwe wekelijkse markt op IJBURG. Een zaterdagmarkt waar de IJburgers hun wekelijkse boodschappen kunnen doen en die dient als een ontmoetings-plaats.Een kopje koffie, non food artikelen en je dagelijkse groente, vlees, vis en fruit, alles is er te koop. Ook voor Amsterdammers buiten IJburg is het een mooie manier om meteen met de faciliteiten die IJburg biedt kennis te maken. De markt is absoluut een bezoekje waard!

Rolstoeltoegankelijke geveltuin en zo

Hoi lieve IJburgers, 

Ik wil graag in contact komen met mede rolstoelgebruikers op IJburg voor een aanta...

2 reacties

10 Jaar Leven op IJburg

21 november 2012 is het 10 jaar geleden dat de eerste sleutel is overhandigd aan de eerste IJburger. Tien jaar leven op IJburg is best bijzonder en dus iets om te vieren. Vanuit het stadsdeel willen we daar iets mee doen, maar er zijn vast meer spelers op IJburg met eigen plannen. Ons idee is om de verschillende initiatieven aan elkaar te rijgen, zodat er een programma ontstaat waarmee IJburgers en andere betrokkenen bij IJburg het bestaan van 10 jaar leven op IJburg kunnen vieren.

2 reacties

1 update

MOZAIKE KUNSTWERK VOOR 10 JAAR IJBURG

Atelier CreArt zou heel graag met de betrokken bewoners en ondernemers een mooie mozaike kunstwerk maken voor het bestaan van 10 jaar ijburg.

yasmin en ik hebben door heel amsterdam diverse mozaiek projecten gedaan waaronder de

SOCIAL SOFA .....dit is een betonnen bank die helemaal beplakt is met mozaike steentjes.

kijk maar even op www.marjani-creatief.nl  dan zie je banken die wij hebben gemaakt.

dit zou zo mooi zijn op ijburg om hier ook zo een bank te hebben , wellicht aan het water.

wie vind dit een leuk idee ?????

4 reacties

Boothelling voor zwaardboten, catamarans, surfplanken, kanos

Mijn droom is dat ik mijn optimist en mijn 2 mans zwaardboot (topper xenon), direct in het ijsselmee...

2 reacties

1 update

Windbreimachine op IJburg

Voorstel: wind de sidekick van IJburg, doe er je voordeel mee. Trek er mensen mee over de brug.

Ondernemers: leven van de wind! je kunt er klanten mee trekken.  

Het kenmerk van IJburg: wind, is een gratis sidekick die er altijd is. Aldus Elle Decoration, die haar evenement Inside Design op IJburg op die manier ook presenteert in haar promotie hierover.  

Die wind dat is zo typisch IJburg, zo’n onmiskenbaar element, daar hebben wij helemaal niet meer zo expliciet aan gedacht.

Ja een kitesurfschool zou een aanvulling zijn. Maar meer doen met die wind.

Maken dat als het waait er juist mensen of k...

2 reacties

1 update

De IJmarkt nu elke week

Elke zaterdag markt. Op de 22e september met bonbons, kip en woonaccesoires. En weer heel veel ander...

3e Avondvierdaagse IJburg

Van 3 t/m 6 juni 2013 vindt de 3e Avondvierdaagse IJburg plaats. Zie hier voor allerlei FAQ: http://www.ijbrug.nl/ijburg/tiki-read_article.php?articleId=2477

De Commissie Avondvierdaagse IJburg had in juli 2012 met de politie de Avondvierdaagse IJburg van juni 2012 geëvalueerd. Zowel de politie als een aantal verkeersvrijwilligers heeft bij deze Avondvierdaagse helaas verschillende problemen ondervonden bij het in goede banen leiden van het verkeer en de wandelaars. Het was duidelijk dat het voor ouders en begeleiders ingewikkeld was om rond de 1500 kinderen in toom te houden, waardoor er soms ...

Speelgoedbank Amsterdam

Ik wil een speelgoedbank gaan starten voor alle kinderen in Amsterdam. Idee is dat kinderen hun, niet meer gebruikte, speelgoed komen inleveren. Wij knappen het op en kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven kunnen een aantal keer per jaar speelgoed komen uitkiezen.

3 reacties

Conversational English for KIDS (CEK) start nieuwe cursussen op IJBurg

Nieuwe cursussen CEK op IJburg en Steigereiland 
Conversational English for KIDS (CEK)
Spelenderwijs Engels Leren Spreken

CEK op IJburg
De cursus CEK wordt gegeven door ervaren, bevoegde en native speaking docenten en aangeboden aan kinderen tussen de 5 en 10 jaar. De cursus bestaat uit een autonoom programma gericht op het spelenderwijs leren spreken van Engels. Spelenderwijze wordt er geoefend met spreken in het Engels door middel van geluid (taalfragmenten op muziek), bordvoorbeelden en afbeeldingen (zelf maken van tekeningen). We werken in groepjes van minimaal 5 en maximaal 8 kinderen. De ...

Wielrenners gezocht voor Marmotte 42! JOIN US

Ik ben op zoek naar 42 wielrenners die op 6 juli de ultieme uitdaging willen aangaan om met 42 wielrenners de Marmotte te fietsen. De Marmotte is een van de zwaarste fietsklassiekers in Frankrijk.

Dit jaar heeft de stichting Move-4-Kids het project opgezet om met 42 mensen de Marathon van NYC (42km) te lopen en aan alle lopers gevraagd 1000 euro sponsorgeld in te zamelen voor twee weeshuizen. Zie ook voor alle informatie over het project en de achtergrond op www.nyc42.nl

Op 6 juli wil Move-4-Kids met 42 mensen de Marmotte fietsen. Voor meer informatie zie bijgesloten document. Het is niet verp...

Kavel 1 Op de Schop

Kavel 1 Op de Schop is een fijn speel-. leer- en ontmoetingsterrein, met als thema’s stadslandbouw, n...

5 reacties

Er zijn nog 356 meer projecten.Toon me de rest