kompas op ijburg

Welkom bij Kompas op IJburg

In januari 2014 is het experiment Kompas op IJburg gestart. Doel was om te kijken hoe we als bewoners van IJburg meer betrokken konden worden bij de verdere ontwikkelingen van onze wijk. IJburg bestond toen 12 jaar en was grofweg half af.

Eind 2014 waren er 250 wensen gepost. Van deze wensen is het draagvlak gepeild en/of de haalbaarheid onderzocht. Sommige wensen zijn in een drietal bijeenkomsten besproken:

  • 28 mei 2014: thema groen en natuur
  • 2 juli 2014: Theo van Goghpark
  • 8 oktober 2014: thema jeugd
Meer dan 600 IJburgers hebben meegedaan in de gesprekken op deze website of tijdens bijeenkomsten. We hebben gezien dat IJburgers graag een bijdrage leveren op thema's waarbij ze zich betrokken voelen. Een verzoek aan iedereen om trekker of helper van een wens te worden, leidde tot ruim 300 aanmeldingen. Er was energie en saamhorigheid. Ambtenaren werden veelvuldig betrokken, hadden een open houding en deden actief mee. IJburgers voelden zich meer eigenaar van hun eigen wijk en nieuwe verbanden ontstonden o.b.v. gemeenschappelijke thema's.

Toch bleek dat de gemeente Amsterdam zich nog niet goed raad wist met al deze energie, en parallel een klassiek gebiedsplan opstelde en publiceerde zonder inbreng van de actieve bewoners. Naar aanleiding hiervan zijn we nieuwe gesprekken gestart met ons stadsdeel en hebben we gevraagd of bewoners en ondernemers uit IJburg bij het opstellen van het gebiedsplan betrokken konden worden. Dit lukte en het gebiedsplan voor IJburg/Zeeburgereiland voor 2017 maakten we samen. Dit gebeurde op een nieuwe website onsgebied.nl. Deze website wordt tot op heden gebruikt om gebiedsplannen in (inmiddels) heel Amsterdam-Oost op te stellen.

Hiermee is Kompas op IJburg afgerond.

Je kan nu 2 dingen doen:
  • Bekijk de resultaten binnen Hallo IJburg
    Alle content van Kompas op IJburg is inmiddels geïntegreerd binnen Hallo IJburg. Je kan alle wensen vanaf 2014 bekijken binnen Hallo IJburg. Ook kan je nog steeds nieuwe wensen toevoegen en/of reageren op bestaande wensen.

  • Bezoek de oorspronkelijke website van Kompas op IJburg.
    Hier kunnen de gegevens niet meer gewijzigd worden. En het is ook mogelijk dat sommmige functies niet meer (goed) werken, want de website wordt niet meer beheerd.
Wil je meer weten of wil je meehelpen, stuur ons dan even een berichtje via info@halloijburg.nl