kompas op ijburg

Kompas op IJburg

Kompas op IJburg heeft als doel te komen tot meer participatie en meer democratie. Het initiatief is ontstaan binnen het bewonersnetwerk IJburgDroomt-IJburgDoet, en is uitgewerkt in samenwerking met bestuurders en ambtenaren van Stadsdeel-Oost.

Kompas op IJburg is een lokale invulling van de trend om:

 • wijken meer zelfvoorzienend te maken,
 • bewoners en ondernemers meer zelf te laten regelen,
 • meer lokale creativiteit te activeren,
 • bemoeienis van de overheid te verminderen,
 • meer maatschappelijk aanbesteden, en
 • (uiteindelijk) het doen toenemen van directe democratie.

De eerste stap van Kompas op IJburg is gericht op het vaststellen van de wensen van de IJburgers. Iedereen met een relatie tot IJburg kan aangeven wat hij/zij belangrijk vindt. Het Kompas is bedoeld voor:

 • bewoners
 • ondernemers
 • verenigingen
 • regelmatige bezoekers
 • vertegenwoordigers van organisaties actief op IJburg 

Het Kompas is gestart met een eerste indeling in thema's. De wensen worden allemaal door de deelnemers zelf ingevuld. Iedereen mag bestaande wensen delen en/of nieuwe wensen toevoegen. Wensen worden zoveel mogelijk gedeeld. Alleen als een wens nog niet eerder is ingevuld, kan de wens worden toegevoegd. Zo worden dubbelen zoveel mogelijk voorkomen. Wensen kunnen ook later worden samengevoegd.

Overzicht 

Het resultaat is een overzicht waarop duidelijk te zien is:

 • wat al goed gevonden wordt op IJburg,
 • wat verbeterd mag worden, en
 • welke problemen als eerste moeten worden aangepakt. 

Dit overzicht is voor iedereen toegankelijk. Bewoners, gemeente, stadsdeel, corporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zo zicht houden op de prioriteiten voor IJburg.

Themasessies in april - juni 2014

De onderwerpen die volgens de deelnemers de meeste aandacht nodig hebben, krijgen een vervolg. Per thema worden in de maanden april t/m juni drie creatieve ontwerpsessies georganiseerd. In deze sessies worden zoveel mogelijk personen en partijen die met dit thema van doen hebben, bij elkaar gehaald. Voorafgaand aan de sessie wordt alle beschikbare informatie over het thema verzameld, zodat deelnemers goed geïnformeerd zijn.

Er zal informatie beschikbaar zijn over:

 • relevante personen: bewoners, ondernemers, professionals of op andere wijze betrokken
 • relevant partijen: organisaties of groepen die actief zijn op het thema
 • alle lopende of geplande projecten die m.b.t. het thema worden uitgevoerd
 • middelen: budget, kennis, ervaring, netwerken, vastgoed, etc, inzetbaar bij de realisatie van nieuwe voorstellen
 • de wensen van alle betrokkenen (resultaat van de eerste stap)
 • alle voorstellen die ooit gedaan zijn om de situatie te verbeteren.

De informatie wordt tijdens de sessie in diverse vormen beschikbaar gesteld, en de deelnemers worden in een spel-setting gestimuleerd om op creatieve wijze de voorstellen te optimaliseren. Van deelnemers wordt verwacht dat zij oog hebben voor de realiteit, voor de beperktheid van middelen en voor de belangen van alle partijen. Bij de sessies is een notulist aanwezig, die er voor zorgt dat de resultaten van de sessies (de verbeterde voorstellen en gedane toezeggingen) goed worden gedocumenteerd.

De resultaten van de sessies worden direct na afloop online voor iedereen beschikbaar gemaakt. De exacte vorm waarin de sessies gaan plaatsvinden, wordt later bepaald. Suggesties zijn zeer welkom. Gezocht wordt nog naar een vorm waarin het rendement zo groot mogelijk is.

Heb je vragen of wil je helpen om het Kompas op IJburg tot een succes te maken, stuur ons dan even een berichtje via halloijburg@gmail.com

De organiserende bewoners:
Paul Engel
Joris Vermeulen
Robert Borghuis
Jabik de Vries
Janine Hogendoorn
Michel Vogler

Kompas op IJburg is gebaseerd op Hallo IJburg. Hallo IJburg is sinds mei 2012 beschikbaar als communicatieplatform voor IJburg. Een kleine 3000 mensen maken gebruik van Hallo IJburg. De meesten ontvangen elke vrijdagmiddag de nieuwsbrief die geheel door de deelnemers zelf wordt samengesteld. Lees meer over Hallo IJburg.

Terug naar het Kompas op IJburg