kompas op ijburg

Bij het thema Veiligheid zijn 16 wensen geformuleerd

Openingstijden politiebureau

Een flitsapparaat op het eerste kruispunt wanneer je IJburg oprijdt.

Beter zicht op zebrapad bij laatste tramhalte

De fietspaden op de IJburglaan en de Pampuslaan breder maken, twee-richtingsweg. Fietsstoplichten plaatsen.

Een verbod en handhaving op het spookrijden door fietsers en scooters op het fietspad op de ijburglaan.

Iedereen die aan de stoep woont, strooit bij vorst en houdt de looproute sneeuwvrij.

Zichtbare en directe repressie op overlastgevers

Bij vorst wordt uitgebreider gestrooid, dus ook in de kleinere straten en op de fietspaden en bruggen.

Op de hoeken van kruispunten afritten maken voor rolstoelen en kinderwagens en minder validen.

theo van gogh park éénrichtingverkeer

Verkeersdrempels op de Cas Oorthuyskade

voetgangers stoplicht bij hoek Eva Besnyostraat en Pampus laan - bij de Multi

Betere ontsluiting voor auto's van de Jan Vrijmanstraat en deel Nico Jessekade.

Langzamer rijden in onze woonwijk

uit garage rijdende autos gevaar voor kids

Betere ontsluiting voor auto's van de Jan Vrijmanstraat en deel Nico Jessekade.Bekijk een ander thema in deze groep: