kompas op ijburg

Bij het thema Veiligheid zijn 16 wensen geformuleerd

Openingstijden politiebureau

Een flitsapparaat op het eerste kruispunt wanneer je IJburg oprijdt.

Beter zicht op zebrapad bij laatste tramhalte

Iedereen die aan de stoep woont, strooit bij vorst en houdt de looproute sneeuwvrij.

Zichtbare en directe repressie op overlastgevers

De fietspaden op de IJburglaan en de Pampuslaan breder maken, twee-richtingsweg. Fietsstoplichten plaatsen.

Een verbod en handhaving op het spookrijden door fietsers en scooters op het fietspad op de ijburglaan.

Bij vorst wordt uitgebreider gestrooid, dus ook in de kleinere straten en op de fietspaden en bruggen.

Verkeersdrempels op de Cas Oorthuyskade

Op de hoeken van kruispunten afritten maken voor rolstoelen en kinderwagens en minder validen.

voetgangers stoplicht bij hoek Eva Besnyostraat en Pampus laan - bij de Multi

theo van gogh park éénrichtingverkeer

Langzamer rijden in onze woonwijk

Betere ontsluiting voor auto's van de Jan Vrijmanstraat en deel Nico Jessekade.

uit garage rijdende autos gevaar voor kids

Betere ontsluiting voor auto's van de Jan Vrijmanstraat en deel Nico Jessekade.Bekijk een ander thema in deze groep: